מטרת ארגון קוריץ

 

 

1.   ריכוז שמות הניצולים, ב"קוריץ" וברחבי רוסיה.

2.   איסוף כתובות.

3.   קישור הניצולים בינם לבין עצמם ברוסיה, עם קרוביהם בארץ ישראל ובארצות אחרות.

4.   משלוח חבילות לשם הגשת עזרה ומכתבי עידוד.

 

לשם יצירת הקשר, נבחרה "ועדת קשר", בראשות אברהם זמרון. הועדה נעזרה רבות בפנחס יניב ובפרידה קסלמן.

כמו כן נעזרה הועדה ב"ועד האנטיפשיסטי", שנוסד במוסקבה, לחיפוש כתובות ושמות הניצולים. 

הנתונים הועברו למדור חיפוש קרובים בסוכנות היהודית.

 

תפקיד הועדה:

1.   איסוף כתובות.

2.   משלוחים מכתבים ליבשת אמריקה.