יוצרים

יוצאי קוריץ

אריון חנה

אריון חנה

סופרת
גילדנמן משה

גילדנמן משה

סופר ומשורר
סמולר משה

סמולר משה

סופר
שציגל אהרן

שציגל אהרן

משורר
אוזירנסקי דוד

אוזירנסקי דוד

פסל, צייר
גורבן מנחם

גורבן מנחם

משורר
זפרן נחום

זפרן נחום

משורר
טור זיוה

טור זיוה

אריגה
פינקלמן שמואל

פינקלמן שמואל

משורר
א.ש שקאלניקאוו

א.ש שקאלניקאוו

מיצירותיהם של יוצאי קוריץ
מאיר גילמן

מאיר גילמן

מיצירותיהם של יוצאי קוריץ
ברגל חיים

ברגל חיים

צייר
דגוני נח

דגוני נח

סופר
פודגיצקי אנה

פודגיצקי אנה

סופרת
תמוז אייל

תמוז אייל

בן של ישראל זבדי ונכד של שרגא זבדי.
משורר
ברמן זלטקה

ברמן זלטקה

סופרת
וינשלבוים יעקב (יאשה)

וינשלבוים יעקב (יאשה)

סופר
חילף אריה

חילף אריה

סופר
סגל פנחס

סגל פנחס

סופר
רבינוביץ יצחק

רבינוביץ יצחק

ציור
ראס ליד וואס

ראס ליד וואס

מיצירותיהם של יוצאי קוריץ
ספרו של משה סמולר

ספרו של משה סמולר "בשוך הסערה"

ספרו של משה סמולר  "בשוך הסערה"
ספר הזיכרון לקהילת יהודי "קוריץ"
קישור