הקמת ארגון יוצאי קוריץ

ארגון יוצאי "קוריץ" – הקמת הארגון
 
הקמת הארגון:
בשנת 1944, הגיעה בשורת השמד, מצ'ליאבינסק שברוסיה, והוכיחה לכולנו שהאסון והשבר שניתכו על עירנו, לא פסח על אף בית.
בשורה זו הביאה את יוזמי הקמת הארגון לפעולה. ראשוני היוזמים הם, אברהם זמרון (זינגרמן), משה בן יהושע פיינר, פנחס יניב (ינטיס) וגולוד יהודה.
 
הכינוס הראשון:
מקום הכינוס: ירושלים, תאריך הכינוס: 08/07/1944, סדר היום: בחירת וועד מקומי.
 
הרכב הוועד:

ירושלים

* אוזירנסקי שלמה

* ברובנדר יעקב

* גילמן יוכבד

* הרפז מרים

* מלמד חיים

* שפק יצחקחיפה
 
* ברודאי (ברודר) אריה
 
* ברעם שמואל

* גורלניק משה
 
* חרבש אהרון
 
* קורנבליט אלתר
 
* שילון (גילמן) אברהם


 
מטרות ראשונות:
1.   ריכוז שמות הניצולים, ב"קוריץ" וברחבי רוסיה.
2.   איסוף כתובות.
3.   קישור הניצולים בינם לבין עצמם ברוסיה, עם קרוביהם בארץ ישראל ובארצות אחרות.
4.   משלוח חבילות לשם הגשת עזרה ומכתבי עידוד.
 
לשם יצירת הקשר, נבחרה "ועדת קשר", בראשות אברהם זמרון. הועדה נעזרה רבות בפנחס יניב ובפרידה קסלמן.
כמו כן נעזרה הועדה ב"ועד האנטיפשיסטי", שנוסד במוסקבה, לחיפוש כתובות ושמות הניצולים. הנתונים הועברו למדור חיפוש קרובים בסוכנות היהודית.
 
תפקיד הועדה:
1.   איסוף כתובות.
2.   משלוחים מכתבים ליבשת אמריקה.
 
הכינוס הארצי הראשון:
מקום הכינוס: "בית שטראוס" – ת"א , תאריך הכינוס: 26/04/1944, סדר היום: בחירת וועד ארצי.
 
 
הרכב הוועד:
 
יו"ר
פנחס יניב (ינטיס)
 
גזבר
גולוד יהודה
 
מזכיר
אברהם זמרון
 
אחראי גביה
אריה אשל
משה בן יהושע פיינר
 
נציג ירושלים
מלמד חיים
 
נציג חיפה
ברודאי (ברודר) אריה