חללי קוריץ - חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה

קהילת יוצאי "קוריץ" מרכינה ראשה  ומתייחדת עם זכרם של חללי מערכות ישראל יוצאי קהילת "קוריץ"

יזכור עם ישראל
ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים
וחמדת הגבורה וקדושת הרצון
ומסירות הנפש אשר נספו במערכה הכבדה
אלטשטיין יעקב

אלטשטיין יעקב

תאריך נפילתו: 18/07/1948

דרוקר שבתאי

דרוקר שבתאי

תאריך נפילתו: 1944

צימלגיסר אשר

צימלגיסר אשר

תאריך נפילתו: 1948

וקסלר אליהו

וקסלר אליהו

תאריך נפילתו: 11/04/1945

קליפלר יעקב

קליפלר יעקב

תאריך נפילתו: 27/08/1953

רייזברג יגאל

רייזברג יגאל

תאריך נפילתו: 13/03/1961

ליניק זהר

ליניק זהר

תאריך נפילתו: 25/03/1968

קובילר אליעזר

קובילר אליעזר

תאריך נפילתו: 14/03/1969

בן דוד עמוס

בן דוד עמוס

תאריך נפילתו: 11/10/1973

גולצמן (גולדמן) אהרון

גולצמן (גולדמן) אהרון

תאריך נפילתו: 01/11/1973

בן ישראל יורם

בן ישראל יורם

 תאריך נפילתו: 19/01/1948

צוקר שמואל

צוקר שמואל

תאריך נפילתו: 13/04/1948

שורצמן ישראל

שורצמן ישראל

תאריך נפילתו: 19/05/1948

וויינר דוד

וויינר דוד

תאריך נפילתו: 07/10/1951

פרלמן שמואל

פרלמן שמואל

תאריך נפילתו: 06/02/1946

בלנדר יפה

בלנדר יפה

תאריך נפילתה:25/08/1965

מנור (גכמן) דורון

מנור (גכמן) דורון

תאריך נפילתו: 19/09/1968

הימלפרב יורם

הימלפרב יורם

תאריך נפילתו: 24/06/1969

גל (גלזר) אהרון

גל (גלזר) אהרון

תאריך נפילתו: 20/10/1973

וינר חיים דב

וינר חיים דב

תאריך נפילתו: 30/04/1974

לרשימה המלאה של נרצחי קוריץ
רשימת נרצחים