דף קשר עם חברי הארגון

ארגון יוצאי "קוריץ" – דף קשר לחברי הוועד
 
דמבסקי יהודה - יו"ר
054-5234137
 
הלפרין יוכבד - גזברית
03-6951045
054-6525070
 
פיינר אהרן
03-7301943
 
 אסף לרנר
052-3507509

 חיים דמבסקי
0525255586

אטשטיין מוטי
052-2534747
 
 ירונסקי משה
03-5518496
050-6340858