דף קשר עם חברי הארגון

ארגון יוצאי "קוריץ" – דף קשר לחברי הוועד
 
זבדי ישראל
תפקיד - יו"ר
03-5282334
 
 
ירונסקי משה
תפקיד - מ"מ יו"ר
03-5518496
050-6340858


הלפרין יוכבד
תפקיד - גזברית
03-6951045
 
  
בסיוק איתן
09-7447807
054-4888710
 

ברודר יוסף
04-9911570
 
 
חי רעיה
03-9662623
 
 
כץ רחל
03-5242130
 
 
מרום(הימלפרב) אבינועם
04-8721083
 
 
נחבס אורי
03-5747779
 
 
פיינר אהרן
03-7301943
 
 
קורצקי אשר
 
 
רייזברג עמי
09-7481917
 
 
דף קשר עם חברי הוועד

דמבסקי יהודה
054-5234137
 

אטשטיין מוטי
052-2534747
 
 
חברי הועד מחו"ל
 
טסלר מנדל
 
רובינשטיין ליאון
 
שפירא מיקי
 
מרקוביץ פיי