לוח זיכרון - קוזק

מצבה על קבר אחים גברים - יער קוזק
מצבה על קבר אחים - נשים וילדים
מצבה על קבר אחים - השחיטה השנייה