הרב פנחס שפירא מקוריץ

ספר "אמרי פנחס" בעריכת "אלימלך אלעזר פרנקל"


הספר כולל את תורת רבי פנחס מקוריץ ותלמידיו, פרקי מחקר על רבי פנחס,
תקופתו, כתביו  ובית מדרשו (100 עמ') מפתח נושאים ועוד, סה"כ מעל 1000 עמ'.
המעוניין בעזרה להשגת הספר יפנה  אל:
 edf1@speedy.co.il
או: 054-5312582
או: 03-6772582